Яфа, събрал еврейската култура в своите прегръдки

  Отново сме в обетованата земя на пророците Авраам, Исаак и Йаков - Израел. Този пък отскачаме до Яфа - най-древният град, ключово пристанище на евреите, съществувал 4 000 г.пр.н.е. Точно в Яфа според древните легенди Персей освобождава Андромеда, а Йона, древният пророк на Израел тръгва за Таршиш.

  Яфа е най-голямото средище на артисти и художници в Израел. А едно и най-големите му забележителности:

  - Невероятния мост на зодиите;

  - Тук се намира и невероятно изрисувания храм на Св. Петър;

  - В Яфа се е строил и Ноевият ковчег и до днес е пази мястото, където е започнат;

  - Часовниковата кула;

  - Мостът на целувките;

  - Невероятният камък на Андромеда;

  - И разбира се старото пристанище на Яфа.