Дряновска река

Дряновска река Дряновска река извира от Тревненския Балкан, над гр. Плачковци. Между с. Царева ливада и Дряново образува дълбок трудно проходим пролом с дължина 7 км., който разделя карстовото плато “Стражата”, тук се намира и Дряновският манастир, а до него е и пещерата "Бачо Киро". Малко преди Велико Търново се влива в р.Янтра. Водосборната площ на реката е 336 кв. км. Почвата около реката благоприятства развитието на мизийски бук, габър и горун, а реката е изключително богата за риба. Реката е известна и с мостът, дело на Кольо Фичето от средата на ХІХ в. Съоръжението е от една от ранните постройки на майстора, в което развива своите идеи за традиционния възрожденски тип "гърбат" (римски) мост.