Благодарности

  Екипът на Екскурзии.com благодари за съдействието и предоставените фотографии от:

  • Ясен Казанджиев
  • Росица Янева
  • Мария Герина
  • Михаела Петрова
  • Димитър Мазнеков
  • Анна Балева
  • Марина Калпачка
  • Силвия Софиянска
  • Йордан Недев
  • Ива Граматикова
  • Александър Дудин
  • Галя Гаджева
  • Борис Панков
  • Веселина Веселинова
  • Константин Павлов
  • Стойчо Димитров
  • Йоана Любенова
  • Сабина Маринова
  • Адриана Георгиева
  • Валентин Величков
  • Галина Градинарова
  • Ева Павлина
  • Илина Радева
  • Александра Еванс
  • Невена Букова
  • Радостина Хлебарова
  • Елена Янева
  • Снежана Алексеева
  • Искра Стоилова
  • Петя Стателова
  • Елена Янева
  • Чавдар Минков